کسب دو عنوان رتبه برتر جشنواره ویژه پروفسور حسابی توسط آقای مهندس داود نقوی دیزجی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی انرژی و استاد راهنما جناب آقای دکتر ناصر وثوقی

کسب دو عنوان رتبه برتر جشنواره ویژه پروفسور حسابی توسط آقای مهندس داود نقوی دیزجی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی انرژی و استاد راهنما جناب آقای دکتر ناصر وثوقی

آقای مهندس داود نقوی دیزجی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترای مهندسی هسته‌ای دانشکده مهندسی انرژی موفق به کسب دو عنوان: در چهارمین دوره جشنواره ویژه پروفسور حسابی گردید. موضوع پایان‌نامه ایشان “بررسی انتشار نویز ترموهیدرولیکی در راکتورهای آب سبک تحت‌فشار در حالت دوفازی ” بوده و استاد راهنمای ایشان نیز جناب آقای دکتر ناصر وثوقی می‌باشد.