مرکز نوآوری انرژی شریف

تاریخچه:

مرکز نوآوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف در بهمن ماه 1401 در پردیس شمالی دانشگاه صنعتی شریف و ضلع شمال دانشکده مهندسی انرژی با زیربنای 600 مترمربع توسط ریاست وقت دانشگاه جناب آقای دکتر جلیلی افتتاح گردید و تا به امروز میزبان تیم­های فناور، شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر و همچنین شرکت­های نوآور در حوزه انرژی بوده است.

Responsive Image

 ماموریت:

ا     اصلی­ترین ماموریت مرکز نوآوری انرژی دانشگاه به شرح ذیل است:

  • پذیرش، شتابدهی و رشد تیم­های فناور دانشگاهی در حوزه ­های مرتبط با انرژی

  • ایجاد ارتباط پایدار با اصلی­ترین بازیگران حوزه نوآوری و فناوری انرژی کشور

  • جهت دهی به فعالیت­های پژوهشی (پایان نامه ­ها و رساله ­های) دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف مرتبط با موضوعات انرژی با هدف تشکیل تیم­های فناور

Responsive Image

 چشم انداز:

         تبدیل به معتبرترین مرکز نوآوری تخصصی انرژی در فضای دانشگاهی کشور


Responsive Image