شبکه و فناوری اطلاعات دانشکده
Responsive Image
همزمان با بهره برداری از ساختمان دانشکده مهندسی انرژی در فروردین 1388 ، شبکه کامپیوتری دانشکده نیز فعالیت خود را با بهره گیری ازتجهیزات پیشرفته شبکه کامپیوتری آغاز کرد.هم اکنون سایت دانشکده مهندسی انرژی با در اختیار داشتن امکانات زیر مورد استفاده دانشجویان،پژوهشگران و همکاران گرامی می باشد:
– Web Server
– Mail Server
– شبکه انتقال فایل عمومی به آدرس ftp://aseman.doee.ir یا ftp://172.20.32.22
– شبکه بی سیم (Wireless)
– ایستگاه های کاری در سایت های پژوهشی و آموزشی
– سامانه پردازش سریع