پیام رییس دانشکده

به وبگاه دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف خوش آمدید.

دانشکده  مهندسی  انرژی  اولین تجربه  دانشگاه  صنعتی شریف در ایجاد یک دانشکده  مهندسی  با ماهیت  چند رشته ای در  مقطع تحصیلات تکمیلی است  که در سال 1386 راه اندازی و از  ابتدای  سال 1388  فعالیت  خود  را  در ساختمان جدید ادامه داده است . این دانشکده از تجمیع  دو رشته مهندسی هسته ای   ( با قدمت بالغ بر 30 سال ) و مهندسی سیستمهای انرژی ( با قدمت بالغ بر 20 سال ) شکل گرفته است که قبلا در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فعالیت داشتند.

این دانشکده  بر اساس  یک  نیاز ملی با  هدف  کلی  توسعه  سرمایه انسانی کیفی  برای بخش انرژی کشور ( از طریق آموزش نسل جدیدی از پژوهشگران و متخصصان آشنا با دانش ، مهارت ها، ابزارها  و روش های  تحلیل  و  مدیریت کار آمد از منابع و سیستم های انرژی) و مشارکت موثر در  توسعه و  بکارگیری  دانش مهندسی انرژی در ارتقای  کارآیی  و  بهره وری  بخش  انرژی  کشور شکل  گرفته است و تلاش دارد  از این  طریق، در  توسعه  پایدار جامعه نقش موثری ایفا کند. این دانشکده همچنین به آموزش و پژوهش روز آمد در زمینه کاربرد فناوریهای صلح آمیز انرژی هسته ای،  و کار برد  پرتو ها و  رادیوایزوتوپها در صنعت و پزشکی، حفاظت پرتوی و اثرات زیست محیطی پرتوها می پردازد . دانشکده مهندسی  انرژی پیشگام  و  الگو ساز توسعه این  رشته در سطح کشور بوده و  هست.

این دانشکده  با  فراهم  آوردن زیرساخت ها  و امکانات  آموزشی  و پژوهشی مناسب، شامل آزمایشگاههای انرژی های تجدیدپذیر، ممیزی  انرژی، انرژی و محیط  زیست، کاربرد پرتوها و رادیو ایزوتوپها، پلاسمای کانونی و شبیه ساز راکتور ، یکی از سرآمدترین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه مهندسی انرژی در سطح کشور است. حفظ کیفیت و اعتبار علمی رشته ها و مدارک علمی، استفاده موثر ازخردجمعی در برنامه­ ریزی و اداره امور دانشکده، حفظ و ارتقای نظم و انضباط در کلیه فعالیت­ها، صداقت، امانت­داری، رعایت اخلاق حرفه­ ای و آکادمیک، ارزشهای بنیادی دانشکده را تشکیل می دهند.

از شما دعوت می کنم با بررسی بیشتر وبگاه و بازدید از امکانات دانشکده، اطلاعات کامل تری از فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده بدست آورید.