دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1402

شماره دانشجویی نام نام خانوادگی پست الکترونیکی
402209756 عباس حيدري سودجاني
heidari.abbas@energy.sharif.edu
402203186 غزل ستاريان
satarian.ghazal@energy.sharif.edu
402207058 ميثم عبدلي
darvishi.meisam@energy.sharif.edu
402208857 حديث فكري ستن
fekri.hadis@energy.sharif.edu
402209831 علي اميني
amini.ali@energy.sharif.edu
402208932 نگين مكارمي
makaremi.negin@energy.sharif.edu
402209712 عرفان هاشم زاده
hashemzadeh.erfan@energy.sharif.edu
402208919 فاطمه كلانتري
kalantari_fatemeh@energy.sharif.edu
402205381 حميدرضا اسكندري
eskandari.hr@energy.sharif.edu
402203272 مهدي مقدسي
moghaddasi.mahdi@energy.sharif.edu
402205765 ميلاد ياوري
yavari.milad@energy.sharif.edu
402207433 سعيد داغينه
daghineh.saeed@energy.sharif.edu
402209683 محسن خردمندسعدي
kheradmand.mohsen@energy.sharif.edu
402208868 كوثر مسلمي
moslemi_kosar@energy.sharif.edu
402208784 مريم كاشاني موحد
kashani.maryam@energy.sharif.edu
402209791 كيوان نجفي
najafi.keivan@energy.sharif.edu
402209807 اميرحسين دودانگه
dodangeh.ah@energy.sharif.edu
402209661 هادي سليم ابادي
salimabadi.hadi@energy.sharif.edu
402207111 سيدنعيم اسمعيلي خشك
esmaili.sn@energy.sharif.edu
402208998 صبا مهدوي جو
mahdavijoo.saba@energy.sharif.edu
402207477 اميرحسين مقدم مغانلو
moghaddam.ah@energy.sharif.edu
402210387 فرشيد بهبودي فر
behboudifar.farshid@energy.sharif.edu
402209926 بلاش متقيان
motaghian.belash@energy.sharif.edu
402203826 عليرضا اسكندري ارسنجاني حقيقي
eskandari.alireza@energy.sharif.edu
402206461 اميرارسلان ترك لشكناري
tl.aa@energy.sharif.edu
402205419 فرشيد سيلاني
s.farshid@energy.sharif.edu
402209959 عليرضا عالم گيرطهراني
alamgir.alireza@energy.sharif.edu
402204974 اميرمحمد مهربان
mehrban.am@energy.sharif.edu
402210235 علي بهرامي فرد
bahramifard.ali@energy.sharif.edu
402205408 رضا ياراحمدي
yarahmadi.reza@energy.sharif.edu
402207585 علي اصغر بيشه كاشاني
bishekashani.aa@energy.sharif.edu
402205238 الا محمدي
mohammadi.ela@energy.sharif.edu
402206591 كاميار رضائي
rezaei.kamyar@energy.sharif.edu
402203729 امين شاكري
shakeri.amin@energy.sharif.edu
402205057 حسين خالقي سروستاني
khaleghi.hossein@energy.sharif.edu
402206726 كاوه درويشي
darevazmi.kaveh@energy.sharif.edu
402202951 رحيم رنجبر
ranjbar.rahim@energy.sharif.edu
402211264 حسين سيار
sayyar.hossein@energy.sharif.edu
402211207 محمدعرفان عرفاني معين
erfani.me@energy.sharif.edu
402207382 فاطمه معتمدي راد
motamedirad.fatemeh@energy.sharif.edu
402203894 عليرضا بهزادي تشنيزي
behzadi.alireza@energy.sharif.edu
402204555 علي جعفري  
402206545 عباس خليلي
khalili.abbas@energy.sharif.edu
402211229 عليرضا علي حسيني
ah.alireza@energy.sharif.edu
402211231 اميررضا كنشلو
koneshlou.ar@energy.sharif.edu
402210495 مهشاد گل وردين خان
gv.mahshad@energy.sharif.edu
     

 
402207133 فاطمه شيرازي كرامه
shirazi.fatemeh@energy.sharif.edu
402205302 ارمين كشاورز
keshavarz.armin@energy.sharif.edu
402206534 سيداميرعلي جهاني بهبهاني
jahani.saa@energy.sharif.edu
402206607 مرتضي شاهرخي
shahrokhi.morteza@energy.sharif.edu
402211275 اميرمحمد ايل بيگي
ilbeigi.am@energy.sharif.edu
402209489 مجيد علي همتي
alihemmati.majid@energy.sharif.edu
402209134 سينا عندليبي
andelibi.sina@energy.sharif.edu
402204833 طاهره اقائي بهجاني
vishi.tahereh@energy.sharif.edu
402205357 اميرمحمد رضائي
rezaei_am@energy.sharif.edu
402205121 مريم روانگرد
ravangard.maryam@energy.sharif.edu
402206201 سيدعليرضا خليلي قلعه سري
khalili.sar@energy.sharif.edu
402206675 عليرضا رفيعي فرد
rafieefard.alireza@energy.sharif.edu
     

 
402204096 عبدالحسيب الهياري
elehyari.a@energy.sharif.edu
402203226 اميرحسين عبديزدان
abdyazdan.ah@energy.sharif.edu
402208687 فاطمه جعفرزاده
jafarzadeh.fatemeh@energy.sharif.edu
402201739 زینب دهقان بنادکی
dehghan.zeinab@energy.sharif.edu
402201911 سیده حنانه غائبی
ghaebi.sh@energy.sharif.edu
402201706 علیرضا غلامزاده خوئی
gholamzadeh.alireza@energy.sharif.edu
402201699 امیر مهدی عباس زاده حصار
abbaszadeh.am@energy.sharif.edu
402201633 مهنا خاتمی
khatami.mohanna@energy.sharif.edu
402201666 رضا موسوی نسب
mousavinasab.reza@energy.sharif.edu
402201439 میرعلی قاسمی ghasemi.mirali@energy.sharif.edu
402201611 سجاد بیدقی
b.sajjad@energy.sharif.edu
402201644 شهرزاد نیک پوش
nikpoush.shahrzad@energy.sharif.edu
402201622 معصومه براتی
barati.masoumeh@energy.sharif.edu
402201688 محمدرضا شهبازی shahbazi.mr@energy.sharif.edu
402201582 امیرحسین رازقی       
razzaghi.ah@energy.sharif.edu

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

شماره دانشجویی
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیکی
401201013
401201024
401201035
401201092
401201154
401201335
401212862
401201432
401201443
401201454
401203874
401203947
401203969
 
401205637
 
401206055
401206128
401206203
401206558
401206752
401206796
401206814
401206869
 
401207219
401207298
401207305
401207468
401207781
401208186
401208389
401208537
401208718
401208742
401208861
401208883
401208901
401208912
401209928
401209941
401209952
401209963
401210012
401210175
401210272
401210334
401210389
401210429
401210526
401210678
401210689
401210707
401210742
401210764
401210859
 
401210991
401211039
401211544
401212081
401212092
401212121
401700221
401213042
 
فاطمه
زینب
سعید
فاطمه
الهه
علیرضا
ضیا
سید محسن
متین
فاطمه
امین
امیرمحمد
میلاد
 
ریحانه سادات
 
خالد
محسن
سام
محمدحسین
لیلا
علیرضا
علی
کارا
 
فرید
سعید
روزبه
رضا
علی
محمدجواد
حسین
امیرعباس
عنایت
لیلا
علیرضا
زهرا
عارف
معصومه
زهره
پریا
زهرا
زینب
عطیه
محمدحسین
یاسین
حمیدرضا
مجید
هومن
دانیال
سیدحجت
جلیل
محمدسینا
کیاوش
سیدمحمد
عرفان
 
امیرحسین
مهدی 
سعیده
محمدمهدی
مهدی
محمدحسین
شقایق
فاطمه
رضازاده سفیده
کمالی زاده
علیجانی رنانی
تدریسی
چهاری
مازندرانی
اسدی قجرلو
میرصانع
کاظمی نمین
مرادی
دهقانی
محمدی اصل دوه چی
مرادی
 
رضوی سطوتی
 
خنافری
خادم الرسول
ذاکر
زارعی کردشولی
سخا
قاسملو
زارعی
بهمنی
 
فریدی
فلاح خیراندیش لیالستانی
فریبرزی
هدایتی مرزبالی
جعفرابادی
فتاحیان فیروزابادی
رنجبر
گل براری امیری
شیرین گفتار
سویزی
حسین نژاد
خمیس ابادی
کاظمی
حیدری
رمضانی
ذکری استانه
عادلی
محمدپرچوی
شیرزاده
لاچین
جوادی
خیربخشی
غمیلوئی
حسن نژاد
جودکی
قدیری اصلی
محمدعلیزادرفیع
صلصالی
یزدان کیش
دشتی
برکابی
 
نظرزاده
سلامی زاده
میرزائی گودرزی
بهادری
ممانی
رحمانی
اسدی
محمودخانی
fatemeh_rezazadehsefideh@energy.sharif.edu
zeynab_kamalizade@energy.sharif.edu
saeed_alijani@energy.sharif.edu
fatemeh_tadrissi@energy.sharif.edu
elahe_chahary@energy.sharif.edu
alireza_mazandarani@energy.sharif.edu
ziya_asadigha@energy.sharif.edu
seyedmohsen_mirsane@energy.sharif.edu
matin_kazeminamin@energy.sharif.edu
fateme_moradi@energy.sharif.edu
amin_dehghani@energy.sharif.edu
amirmohammad_mohammadi@energy.sharif.edu
 
reyhanesadat_razavisatvati@energy.sharif.edu
 
khaled_khanaferi@energy.sharif.edu
mohsen_khademalrasoul@energy.sharif.edu
sam_zaker@energy.sharif.edu
mohammadhossein_zareikordshouli@energy.sharif.edu
leila_sakha@energy.sharif.edu
alireza_ghasemloo@energy.sharif.edu
ali_zarei@energy.sharif.edu
kara_bahmani@energy.sharif.edu
 
farid_faridikavian@energy.sharif.edu
saeed_fallahkheirandish@energy.sharif.edu
roozbeh_fariborzi@energy.sharif.edu
reza_hedayatimarzebali@energy.sharif.edu
ali_jafarabadi@energy.sharif.edu
mj_fatahian@energy.sharif.edu
hosein_ranjbar@energy.sharif.edu
amirabbas_golbarariamiri@energy.sharif.edu
enayat_shiringoftar@energy.sharif.edu
leila_sowyzi@energy.sharif.edu
alireza_hoseinnejad@energy.sharif.edu
zahra_khamisabadi@energy.sharif.edu
aref_kazemi@energy.sharif.edu
masoome_heidari@energy.sharif.edu
zohreh_ramezani@energy.sharif.edu
paria_zekri@energy.sharif.edu
zahra_adeli@energy.sharif.edu
zeinab_mohammadparchavi@energy.sharif.edu
atieh_shirzadeh@energy.sharif.edu
mohammadhossein_lachin@energy.sharif.edu
yasin_javadi@energy.sharif.edu
hamidreza_kheirbakhshi@energy.sharif.edu
majid_ghamiluei@energy.sharif.edu
hooman_hasannejad@energy.sharif.edu
danial_joudaki@energy.sharif.edu
seyedhojjat_qadiriasli@energy.sharif.edu
jalil_mohammadalizad@energy.sharif.edu
sina_salsali@energy.sharif.edu
kiavash_yazdankish@energy.sharif.edu
syedmohamad_dashti@energy.sharif.edu
erfan_barkabi@energy.sharif.edu
 
amirhosein_nazarzade@energy.sharif.edu
mahdi_salami@energy.sharif.edu
saeideh_mirzaei@energy.sharif.edu
mohammadmahdi_bahadori@energy.sharif.edu
mahdi_mamani@energy.sharif.edu
mohamadhosein_rahmani@energy.sharif.edu
shaghayegh.asadi@energy.sharif.edu
fatemeh_mahmoudkhani@energy.sharif.edu
 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400

شماره دانشجویی
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیکی
    400203181
400204601
400204612
400204623
400204634
400204645
400204656
 
400204689
400204691
400204707
400204718
 
400204731
400204742
 
400205663
400205674
400205685
400205696
 
 
400205941
 
400205963
400205974
 
400207589
400207591
 
400207618
400207629
400207642
400207653
 
 
400207686
 
400207704
 
400207726
400207737
 
400207759
400209932
400209943
400209954
400207759
 
400209976
400209987
400209998
400210014
400210003
400210025
 
400200032
 
400200065
 
 
400200098
فاطمه سادات
حسین
ابوالفضل
فاطمه
امین
سیدمحمدرضا
حسین
 
شیرین
فاطمه
ریحانه
پیمان
 
امیرحسین
فاطمه
 
نگین
زهرا
رامین
لعیا
 
 
رقیه
 
محمدحسین
امیرحسین
 
سعیده
فاطمه
 
محمد
دریا
فاطمه
سیده آتنا
 
 
زهرا
 
محمد
 
دلارام
علیرضا
 
مهسا
امید
المیرا
پویا
مهسا
 
معین
محمدعرفان
دلارام
ارشیا
دانیال
شایان
 
مرضیه
 
نرجس
 
 
سمانه
عظیمی نصرآبادی
مشهدی
امطعه
دائی غفوری بصیر
عطایی فر
موسوی نژاد
محرابی
 
مشیری
کاظم تبریزی
قنبری
ملائی
 
احمدی
تاتار
 
برآورده
حاجی ابراهیمی
جعفری
رستمی
 
 
وفایی سورکی
 
شهبازی
باقرزاده
 
شفیعی زرمیتانی
مختار جوزانی
 
یوسفی پورانارکولی
احیائی
شهابی راد
فتحی
 
 
اسدی
 
قائدی
 
بیات
فارسی
 
صالحی
صلاح سامیانی
غیاث آبادی فراهانی
بیگ حیدری
صالحی
 
مهرافسر
درکی
موحدیان عطار
شیخ حسنی
صادقی
وفقی
 
اصل قاسمی اوغانی
 
عمادزاده
 
 
نوری
fs.aziminasrabadi@energy.sharif.edu
hossein.mashhadi@energy.sharif.edu
abolfazl.a@energy.sharif.edu
fatemeh.daei@energy.sharif.edu
amin.ataei@energy.sharif.edu
smr.mousavinejad@energy.sharif.edu
hossein.mehrabi@energy.sharif.edu
 
shirin.moshiri@energy.sharif.edu
fatemeh.kt@energy.sharif.edu
reihaneh.ghanbari@energy.sharif.edu
peyman.mollaei@energy.sharif.edu
 
ah.ahmadi@energy.sharif.edu
fatemeh.tatar@energy.sharif.edu
 
negin.b@energy.sharif.edu
zahra.hajiebrahimi@energy.sharif.edu
ramin.jafari@energy.sharif.edu
laya.rostami@energy.sharif.edu
 
 
roghayeh.vafaei@energy.sharif.edu
 
mh.shahbazi@energy.sharif.edu
ah.bagherzadeh@energy.sharif.edu
 
saideh.shafiei@energy.sharif.edu
fatemeh.mokhtarjoo@energy.sharif.edu
 
mohammad.yousefi@energy.sharif.edu
darya.ehyaei@energy.sharif.edu
fatemeh.shahabi@energy.sharif.edu
sa.fathi@energy.sharif.edu
 
 
zahra.asadi@energy.sharif.edu
 
mohammad.ghaedi@energy.sharif.edu
 
delaram.bayat@energy.sharif.edu
alireza.farsi@energy.sharif.edu
 
mahsa.salehi@energy.sharif.edu
omid.ss@energy.sharif.edu
elmira.farahani@energy.sharif.edu
pouya.beigahmadi@energy.sharif.edu
mahsa.salehi@energy.sharif.edu
 
moin.mehrafsar@energy.sharif.edu
m.doraki@energy.sharif.edu
delaram.movahedian@energy.sharif.edu
arshia.sheikh@energy.sharif.edu
danial.sadeghi@energy.sharif.edu
shayan.vefghi@energy.sharif.edu
 
marzieh.aslghasemi@energy.sharif.edu
 
narjes.emadzadeh@energy.sharif.edu
 
 
samaneh.nouri@energy.sharif.edu