اساتید بازنشسته

دکتر یداله سبوحی

استاد

دکتری مهندسی مکانیک-دانشگاه اشتوتگارت آلمان

 دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166133
  
saboohi@sharif.edu  
   

زمینه تخصصی: سیستم های انرژی ، مدیریت انرژی ، فناوری های انرژی های تجدید پذیر ، حفاظت از انرژی ، تولید هیدروژن

دانلود

دکتر محمدباقر غفرانی

استاد

دکتری (D.E.) مهندسی هسته ای-موسسه National des Sciences et Techniques Nucleaires (I.N.S.T.N) -1975

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166131


ghofrani@sharif.edu

زمینه تخصصی: فناوری نیروگاه های برق مدرن - فناوری نیروگاه های هسته ای - دینامیک نیروگاه های هسته ای - کنترل و تنظیم قدرت در نیروگاه های هسته ای - مهندسی قابلیت اطمینان - ایمنی احتمالی/ارزیابی ریسک (PSA/PRA)

دانلود

دکتر مصطفی سهراب پور

استاد فقید

درگذشت: بهمن 1395

دانلود