افتتاح مرکز نوآوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف

افتتاح مرکز نوآوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف

در روز چهارشنبه مورخ 5 بهمن ماه 1401، آیین افتتاح ساختمان مرکز نوآوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف واقع در ضلع شمالی دانشکده مهندسی انرژی با حضور مهمانان مختلف از داخل و بیرون دانشگاه برگزار شد. در این مراسم، در ابتدا آقای دکتر وثوقی ریاست محترم دانشکده مهندسی انرژی گزارش کاملی از مراحل ساخت تا تجهیز ساختمان مرکز را ارائه کردند. همچنین، ایشان در رابطه با شرکای استراتژایک مرکز و نحوه عقد قرارداد با این مجموعه های صنعتی و زمینه های همکاری آنها توضیحاتی را بیان نمودند. در ادامه، آقایان دکتر ستاری عضو هیات علمی دانشکده و معاون سابق علمی و فناوری ریاست جمهوری در رابطه با اهمیت این مراکز و ضرورت همکاری دانشگاه با صنعت، در حوزه نوآوری مطالبی را بیان کردند. در این مراسم، همچنین آقایان دکتر هادی فر عضو هیئت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)، دکتر کاشانی مدیرعامل شرکت پیشران نوآوری و کارآفرینی دایان و آقای مهندس آشتیان مدیر اجرایی شرکت مدیریت انرژی تاو، اهداف خود از همکاری با مرکز نوآوری انرژی را یه طور کامل تبیین کردند. در ادامه ی مراسم آقایان مهندس قنبریان مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی جم و دکتر شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سخنرانی داشتند و در انتها آقای دکتر جلیلی ریاست دانشگاه در ارتباط با اهمیت این مراکز و نقش آنها در توسعه فعالیت های پژوهشی هسته های پژوهشی دانشگاه سخنرانی کردند. انتهای این مراسم با افتتاح ساختمان مرکز و همچنین بازدید از تیم های مرکز به پایان رسید.