انتخاب مقاله جناب آقای مهندس نقوی و مهندس کللی با راهنمایی جناب آقای دکتر ناصر وثوقی به عنوان مقاله برتر و برنده جایزه شهید شهریاری در اولین کنفرانس بین‌المللی (بیست و هشتمین کنفرانس ملی) علوم و فناوری هسته‌ای ایران - اسفند ماه 1400.

انتخاب مقاله جناب آقای مهندس نقوی و مهندس کللی با راهنمایی جناب آقای دکتر ناصر وثوقی به عنوان مقاله برتر و برنده جایزه شهید شهریاری در اولین کنفرانس بین‌المللی (بیست و هشتمین کنفرانس ملی) علوم و فناوری هسته‌ای ایران - اسفند ماه 1400.


 

دانلود فایل