اطلاعیه ساعت کاری سایت در ایام ماه رمضان 1402

اطلاعیه ساعت کاری سایت در ایام ماه رمضان 1402

قابل توجه کاربران محترم دانشکده مهندسی انرژی

احتراما به اطلاع می رساند، با توجه به ساعت کاری دانشگاه در ایام ماه رمضان 1402، از تاریخ 1402/01/15، ساعت کاری سایت دانشکده از 8:30 تا 15:30 می باشد و در روز 1402/01/21، از ساعت 9 تا 15:30 است.