گزارش هفتگی شنبه بیست و ششم اسفند ماه 1402 از نوسانات قیمت انرژی های تجدیدناپذیر و علل آن

گزارش هفتگی شنبه بیست و ششم اسفند ماه 1402 از نوسانات قیمت انرژی های تجدیدناپذیر و علل آن

قیمت های نفت خام به بالاترین مقدار طی چهار ماه اخیر رسید. نفت خام «برنت» دریای شمال در بازار بورس بینال مللی لندن صبح امروز به قیمت ۸۵٫۳۴ دلار به ازا ی هر بشکه برای تحویل در ماه مه فروخته شد. قیمت نفت برنت به تدریج به بالاترین سطح خود در سپتامبر ۲۰۲۱ نزدیک میشود. تصمیم «اوپک» به ادامه کاهش ۲٫۲ میلیون بشکه ای تعهد شده در اجلاس نوامبر ۲۰۲۳ برا ی نیم سال اول ۲۰۲۴ باعث شد که در بازار اثرات روانی خود را نشان داده و نگرانی از کمبود عرضه قیمت نفت خام را افزایش دهد. آژانس بین المللی انرژی نیز در گزارش تازه خود نسبت به کمبود عرضه در سال جاری هشدار داد. این سازمان در گذشته پیش بینی کرده بود که اضافه عرضه در بازار نفت در ۲۰۲۴ موجب پایین آمدن قیمت نفت خواهد شد.

دانلود فایل