اطلاعیه گزارش پیشرفت کار پروژه های کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی 1400

اطلاعیه گزارش پیشرفت کار پروژه های کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی 1400

17 Apr 2023
339

سمینارهای پیشرفت کار مرحله دوم که در قالب ارائه پوستر می باشد ،   چهارشنبه  1402/03/03  برگزار خواهد شد . اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طرف مدیران گروهها اعلام  می شود.

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی انرژی

1402/01/27