دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

شماره دانشجویی
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیکی
401201013
401201024
401201035
401201092
401201154
401201335
401212862
401201432
401201443
401201454
401203874
401203947
401203969
 
401205637
401205959
401206055
401206128
401206203
401206558
401206752
401206796
401206814
401206869
 
401207219
401207298
401207305
401207468
401207781
401208186
401208389
401208537
401208718
401208742
401208861
401208883
401208901
401208912
401209928
401209941
401209952
401209963
401210012
401210175
401210272
401210334
401210389
401210429
401210526
401210678
401210689
401210707
401210742
401210764
401210859
401210978
401210991
401211039
401211544
401212081
401212092
401212121
 
401213042
 
فاطمه
زینب
سعید
فاطمه
الهه
علیرضا
ضیا
سید محسن
متین
فاطمه
امین
امیرمحمد
میلاد
 
ریحانه سادات
زهرا
خالد
محسن
سام
محمدحسین
لیلا
علیرضا
علی
کارا
 
فرید
سعید
روزبه
رضا
علی
محمدجواد
حسین
امیرعباس
عنایت
لیلا
علیرضا
زهرا
عارف
معصومه
زهره
پریا
زهرا
زینب
عطیه
محمدحسین
یاسین
حمیدرضا
مجید
هومن
دانیال
سیدحجت
جلیل
محمدسینا
کیاوش
سیدمحمد
عرفان
میلاد
امیرحسین
مهدی 
سعیده
محمدمهدی
مهدی
محمدحسین
 
فاطمه
رضازاده سفیده
کمالی زاده
علیجانی رنانی
تدریسی
چهاری
مازندرانی
اسدی قجرلو
میرصانع
کاظمی نمین
مرادی
دهقانی
محمدی اصل دوه چی
مرادی
 
رضوی سطوتی
ملکی
خنافری
خادم الرسول
ذاکر
زارعی کردشولی
سخا
قاسملو
زارعی
بهمنی
 
فریدی
فلاح خیراندیش لیالستانی
فریبرزی
هدایتی مرزبالی
جعفرابادی
فتاحیان فیروزابادی
رنجبر
گل براری امیری
شیرین گفتار
سویزی
حسین نژاد
خمیس ابادی
کاظمی
حیدری
رمضانی
ذکری استانه
عادلی
محمدپرچوی
شیرزاده
لاچین
جوادی
خیربخشی
غمیلوئی
حسن نژاد
جودکی
قدیری اصلی
محمدعلیزادرفیع
صلصالی
یزدان کیش
دشتی
برکابی
علی ابادی
نظرزاده
سلامی زاده
میرزائی گودرزی
بهادری
ممانی
رحمانی
 
محمودخانی
fatemeh_rezazadehsefideh@energy.sharif.edu
zeynab_kamalizade@energy.sharif.edu
saeed_alijani@energy.sharif.edu
fatemeh_tadrissi@energy.sharif.edu
elahe_chahary@energy.sharif.edu
alireza_mazandarani@energy.sharif.edu
ziya_asadigha@energy.sharif.edu
seyedmohsen_mirsane@energy.sharif.edu
matin_kazeminamin@energy.sharif.edu
fateme_moradi@energy.sharif.edu
amin_dehghani@energy.sharif.edu
amirmohammad_mohammadi@energy.sharif.edu
milad_moradi@energy.sharif.edu
 
reyhanesadat_razavisatvati@energy.sharif.edu
energy.sharif.eduzahra_maleki@
khaled_khanaferi@energy.sharif.edu
mohsen_khademalrasoul@energy.sharif.edu
sam_zaker@energy.sharif.edu
mohammadhossein_zareikordshouli@energy.sharif.edu
leila_sakha@energy.sharif.edu
alireza_ghasemloo@energy.sharif.edu
ali_zarei@energy.sharif.edu
kara_bahmani@energy.sharif.edu
 
farid_faridikavian@energy.sharif.edu
saeed_fallahkheirandish@energy.sharif.edu
roozbeh_fariborzi@energy.sharif.edu
reza_hedayatimarzebali@energy.sharif.edu
ali_jafarabadi@energy.sharif.edu
mj_fatahian@energy.sharif.edu
hosein_ranjbar@energy.sharif.edu
amirabbas_golbarariamiri@energy.sharif.edu
enayat_shiringoftar@energy.sharif.edu
leila_sowyzi@energy.sharif.edu
alireza_hoseinnejad@energy.sharif.edu
zahra_khamisabadi@energy.sharif.edu
aref_kazemi@energy.sharif.edu
masoome_heidari@energy.sharif.edu
zohreh_ramezani@energy.sharif.edu
paria_zekri@energy.sharif.edu
zahra_adeli@energy.sharif.edu
zeinab_mohammadparchavi@energy.sharif.edu
atieh_shirzadeh@energy.sharif.edu
mohammadhossein_lachin@energy.sharif.edu
yasin_javadi@energy.sharif.edu
hamidreza_kheirbakhshi@energy.sharif.edu
majid_ghamiluei@energy.sharif.edu
hooman_hasannejad@energy.sharif.edu
danial_joudaki@energy.sharif.edu
seyedhojjat_qadiriasli@energy.sharif.edu
jalil_mohammadalizad@energy.sharif.edu
sina_salsali@energy.sharif.edu
kiavash_yazdankish@energy.sharif.edu
syedmohamad_dashti@energy.sharif.edu
erfan_barkabi@energy.sharif.edu
milad_aliabadi@energy.sharif.edu
amirhosein_nazarzade@energy.sharif.edu
mahdi_salami@energy.sharif.edu
saeideh_mirzaei@energy.sharif.edu
mohammadmahdi_bahadori@energy.sharif.edu
mahdi_mamani@energy.sharif.edu
mohamadhosein_rahmani@energy.sharif.edu
 
fatemeh_mahmoudkhani@energy.sharif.edu
 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400

شماره دانشجویی
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیکی
    400203181
400204601
400204612
400204623
400204634
400204645
400204656
400204667
400204689
400204691
400204707
400204718
400204729
400204731
400204742
400204753
400205663
400205674
400205685
400205696
400205703
400205928
400205939
400205941
400205952
400205963
400205974
400205985
400205996
400206002
400207589
400207591
 
400207618
400207629
400207642
400207653
 
400207675
400207686
400207697
400207704
400207715
400207726
400207737
400207748
400207759
400209932
400209943
400209954
400207759
400209965
400209976
400209987
400209998
400210014
400210003
400210025
 
400200032
400200043
400200054
400200065
400200076
400200087
400200098
فاطمه سادات
حسین
ابوالفضل
فاطمه
امین
سیدمحمدرضا
حسین
اعظم
شیرین
فاطمه
ریحانه
پیمان
کیان
امیرحسین
فاطمه
محمد
نگین
زهرا
رامین
لعیا
الناز
امیرسعید
بهرنگ
رقیه
ساحل
محمدحسین
امیرحسین
دانیال
مهدیار
فاطمه
سعیده
فاطمه
 
محمد
دریا
فاطمه
سیده آتنا
 
زهرا
زهرا
فرنام
محمد
زینب
دلارام
علیرضا
پرنیان
مهسا
امید
المیرا
پویا
مهسا
علی
معین
محمدعرفان
دلارام
ارشیا
دانیال
شایان
 
مرضیه
محمد
الهام
نرجس
کرم
شایان
سمانه
عظیمی نصرآبادی
مشهدی
امطعه
دائی غفوری بصیر
عطایی فر
موسوی نژاد
محرابی
مومنی
مشیری
کاظم تبریزی
قنبری
ملائی
ابتکار
احمدی
تاتار
بیات
برآورده
حاجی ابراهیمی
جعفری
رستمی
قائدی
صدیقی
مافی
وفایی سورکی
سعادتی
شهبازی
باقرزاده
بنکداری
دادجوی عشقی
نوری
شفیعی زرمیتانی
مختار جوزانی
 
یوسفی پورانارکولی
احیائی
شهابی راد
فتحی
 
محسنی
اسدی
ضرابی شیرآباد
قائدی
محسنی
بیات
فارسی
احمدی
صالحی
صلاح سامیانی
غیاث آبادی فراهانی
بیگ حیدری
صالحی
ابراهیمی
مهرافسر
درکی
موحدیان عطار
شیخ حسنی
صادقی
وفقی
 
اصل قاسمی اوغانی
شریفیان
عسگری
عمادزاده
محمدپور
محمددینی
نوری
fs.aziminasrabadi@energy.sharif.edu
hossein.mashhadi@energy.sharif.edu
abolfazl.a@energy.sharif.edu
fatemeh.daei@energy.sharif.edu
amin.ataei@energy.sharif.edu
smr.mousavinejad@energy.sharif.edu
hossein.mehrabi@energy.sharif.edu
azam.momeni@energy.sharif.edu
shirin.moshiri@energy.sharif.edu
fatemeh.kt@energy.sharif.edu
reihaneh.ghanbari@energy.sharif.edu
peyman.mollaei@energy.sharif.edu
kian.ebtekar@energy. sharif.edu
ah.ahmadi@energy.sharif.edu
fatemeh.tatar@energy.sharif.edu
mohammad.bayat@energy.sharif.edu
negin.b@energy.sharif.edu
zahra.hajiebrahimi@energy.sharif.edu
ramin.jafari@energy.sharif.edu
laya.rostami@energy.sharif.edu
elnaz.ghaedi@energy.sharif.edu
as.seddighi@energy.sharif.edu
behrang.maf@energy.sharif.edu
roghayeh.vafaei@energy.sharif.edu
sahel.saadati@energy.sharif.edu
mh.shahbazi@energy.sharif.edu
ah.bagherzadeh@energy.sharif.edu
danial.bonakdari@energy.sharif.edu
mahdiar.dadjoo@energy.sharif.edu
fateme.noori@energy.sharif.edu
saideh.shafiei@energy.sharif.edu
fatemeh.mokhtarjoo@energy.sharif.edu
 
mohammad.yousefi@energy.sharif.edu
darya.ehyaei@energy.sharif.edu
fatemeh.shahabi@energy.sharif.edu
sa.fathi@energy.sharif.edu
 
zahra.mohseni@energy.sharif.edu
zahra.asadi@energy.sharif.edu
farnam.zarrabi@energy.sharif.edu
mohammad.ghaedi@energy.sharif.edu
zeynab.mohseni@energy.sharif.edu
delaram.bayat@energy.sharif.edu
alireza.farsi@energy.sharif.edu
parnian.ahmadi@energy.sharif.edu
mahsa.salehi@energy.sharif.edu
omid.ss@energy.sharif.edu
elmira.farahani@energy.sharif.edu
pouya.beigahmadi@energy.sharif.edu
mahsa.salehi@energy.sharif.edu
ali.ebrahimi@energy.sharif.edu
moin.mehrafsar@energy.sharif.edu
m.doraki@energy.sharif.edu
delaram.movahedian@energy.sharif.edu
arshia.sheikh@energy.sharif.edu
danial.sadeghi@energy.sharif.edu
shayan.vefghi@energy.sharif.edu
 
marzieh.aslghasemi@energy.sharif.edu
mohammad.sharifian@energy.sharif.edu
elham.asgari@energy.sharif.edu
narjes.emadzadeh@energy.sharif.edu
400200076@energy.sharif.edu
shayan.md@energy.sharif.edu
samaneh.nouri@energy.sharif.edu

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1399

شماره دانشجویی
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیکی
99200471
99200493
99200511
99200522
99204319
99204321
99204332
 
99204354
99204376
99204387
99204398
99204405
99204416
99204427
99204438
99204449
99204451
99204462
99205383
99205394
99205401
99205412
99205423
99205434
99205456
99205672
99205694
99205701
99205712
99205723
99205734
99207243
 
99207298
99207305
99207316
99207327
99207338
99207349
99207351
99207362
99207373
99209328
99209339
99209341
99209352
99209363
99209374
99209385
99209396
 
علیرضا
گلناز
ارمغان
جعفر
علی
محمد
میثم
 
سیدمحمدرضا
حامد
فاطمه
کامیار
فاطمه
فائزه
پارمیس
مرتضی
مسعود
فاطمه
علی
سالار
کامران
رضا
محمدحسن
فاطمه
ساینا
مونا
مهدی
مهرداد
سیدحسین
سامان
آرام چهر
علیرضا
پوریا
 
زهرا
امیرحسین
مهسا
امیرسالار
آرمان
علی
محمدسعید
امیرمحمد
زهره
امیر
فرزاد
بهروز
تبسم
محمدعلی
همایون
علی محمد
میریوسف
 
قادرتوتونچی
افشون
سلیمانیان
عالم گیر
اروانه
ساکی
عبدلی
 
صفوی
علی اکبرلو
جعفری ایمان
محمدزاده رودکیان
قهرمانی اقبلاغ
کربلائی
کیانی
کلی وندی
کیشانی فراهانی
درخشان محبوب
حبیبی
سلیمی کردلر
عالیمردانی گله گردی
منتهائی
امام پورچاکری
صانعی پور
جماعتی
ربانی
همایی نژاد
حیدری
پورحسینی
عیسی وند
زارع
سلیمانی
راستگو
 
فرحزادی
کلانتری
عطارد
عبدالغفاری
ابریشم باف
آقاداداشی
صفاییان
علی حسینی
ثقفی
شاه محمدی
فرزادپور
مهدی زاده خرمی
میرشکارزاده
اسلامی
حسنوند
دشوارگر
میرسیفی
 
a.ghadertotonchi[at]energy.sharif.ir
golnaz.afshoon[at]energy.sharif.ir
armaghan.solemanian[at]energy.sharif.ir
jafar.alamgir[at]energy.sharif.ir
ali.arvaneh[at]energy.sharif.ir
mohammad.saki[at]energy.sharif.ir
meisam.abdoli[at]energy.sharif.ir
 
smr.safavi[at]energy.sharif.ir
hamed.aliakbarloo[at]energy.sharif.ir
fatemeh.jafari[at]energy.sharif.ir
k.mohammadzadeh[at]energy.sharif.ir
fatemeh.ghahremani[at]energy.sharif.ir
f.karbalaei[at]energy.sharif.ir
parmis.kiani[at]energy.sharif.ir
morteza.kolivandi[at]energy.sharif.ir
masoud.kishanifarahani[at]energy.sharif.ir
fatemeh.derakhshan[at]energy.sharif.ir
ali.habiby[at]energy.sharif.ir
salar.salimi[at]energy.sharif.ir
kamran.alimardani[at]energy.sharif.ir
reza.montahaei[at]energy.sharif.ir
mh.emamporchakeri[at]energy.sharif.ir
fatemeh.saneipour[at]energy.sharif.ir
sayna.jamaati[at]energy.sharif.ir
mona.rabbani[at]energy.sharif.ir
mahdi.homayenezhad[at]energy.sharif.ir
mehrdad.heidary[at]energy.sharif.ir
sh.pourhoseini[at]energy.sharif.ir
saman.isvand[at]energy.sharif.ir
aramchehr.zare[at]energy.sharif.ir
alireza.soleimani[at]energy.sharif.ir
porya.rastgoo[at]energy.sharif.ir
 
zahra.farahzadi[at]energy.sharif.ir
amirhossein.kalantari[at]energy.sharif.ir
mahsa.atarod[at]energy.sharif.ir
a.s.abdulghaffari[at]energy.sharif.ir
arman.abrishambaf[at]energy.sharif.ir
ali.aghadadashi[at]energy.sharif.ir
ms.safaian[at]energy.sharif.ir
am.alihosseini[at]energy.sharif.ir
zohre.saghafi[at]energy.sharif.ir
a.shahmohammadi[at]energy.sharif.ir
farzad.farzadpour[at]energy.sharif.ir
behrouz.mehdizadeh[at]energy.sharif.ir
tabassom.mirshekarzad[at]energy.sharif.ir
mohammadali.eslami[at]energy.sharif.ir
homayoun.hasanvand[at]energy.sharif.ir
alimohammad.doshvargar[at]energy.sharif.ir
miryousef.mirseifi[at]energy.sharif.ir