برنامه های آموزشی
برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی مجموعه ای است شامل درسهای نظری و عملی برای تربیت کارشناسان آزموده برای طراحی، توسعه، مدیریت و بهره برداری از سیستمهای استخراج، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال (4 نیمسال) است.
دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی (ورودی های سال 99)
دانلود
دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی (ورودی های سال 1400 به بعد)
دانلود
دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی برای اطلاع از پایان نامه های انجام شده کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی می توانند با نام کاربری و رمز ورود خود به سامانه آسمان وارد شده و فایل پایان نامه ها را مشاهده کنند.
1- ساختار دوره
تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی 30 واحد به شرح زیر می باشد:
 
ساختار دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
شماره ردیف نوع  درس جمع واحدها
1 درسهای جبرانی 6
2 درسهای اصلی 12
3 درسهای  اختیاری 12
4 پایان نامه 6
جمع کل(ردیف 2،3،4)   30

*علاوه بر واحدهای جدول فوق، دانشجویان آموزش محور موظف به گذراندن درس سمینار یک واحدی هستند، و لازم است برای فراغت از تحصیل در مجموع 31 واحد را بگذرانند.

2–  گرایشها
گرایشهای مصوب رشته مهندسی سیستمهای انرژی عبارتند از :
 

•    سیستمهای انرژی
•     فناوری های انرژی
•     انرژی و محیط زیست

3- فهرست  درسها

1-3- درسهای جبرانی

اگر دانشجویی تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره کارشناسی نگذرانده باشد موظف است به تشخیص گروه مهندسی سیستمهای انرژی، کمبود واحدهای درسی خود را جبران کند. درس مبانی اقتصاد (44714) برای کلیه دانشجویان و  درس تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی (46301) برای دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها مهندسی برق نباشد به عنوان درس جبرانی محسوب می شود. دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق ، درس اصول ترموهیدرولیک (46506) را به عنوان درس جبرانی اخذ خواهند کرد.
 

2-3- درسهای اصلی

هر دانشجو موظف است تا پایان دوره آموزشی، همه درسهای جدول زیر را به عنوان درسهای اصلی بگذراند.
 

درسهای اصلی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی 

شماره درس نام درس تعداد واحد
46310 مهندسی فرآیند */همبست آب و انر ژی** 3
46314 برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 3
46312 تحلیل سیستمهای انرژی 3
46313 مدلسازی انرژی 3

* برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی برق و فیزیک

** برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک و مهندسی انرژی

 

3-3- درسهای تخصصی اختیاری

اخذ درس های ستاره دار برای دانشجویان هر گرایش الزامی است. علاوه بر این دانشجویان هر گرایش لازم است حداقل یکی دیگر از درس های اختیاری خود را با تایید استاد راهنما از بین درس های اختیاری گرایش خود اخذ کنند.

درسهای اختیاری گرایش سیستمهای انرژی
شماره درس نام درس تعداد واحد
46331 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک * 3
46333 بهینه سازی جریان انرژی 3
46334 امنیت انرژی 3
46360 اقتصاد انرژی 3
46361 اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی 3
46377 ممیزی انرژی در صنایع 3
46373 کارایی انرژی در تاسیسات حرارتی 3
46390 سیاستگذاری انرژی 3
46391 آینده پژوهی در انرژی 3
46336 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی 3
46335 روش های احتمالاتی در سیستم های انرژی 3
46374 بهینه سازی انرژی الکتریکی 3

 * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش سیستمهای انرژی الزامی است.


درسهای اختیاری گرایش فن آوری های انرژی
شماره درس نام درس تعداد واحد
46344 فناوری های تبدیل انرژی پیشرفته* 3
46341 فناوری های تبدیل و ذخیره سازی انرژی 3
46342 سیستمهای انرژی خورشیدی 3
46343 فناوری پیلهای سوختی 3
46346 فناوری نیروگاه های باد Text
46345 طراحی سیستم های تولید همزمان Text
46350 مهندسی فرآورش انرزی های اولیه Text
46372 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان Text

* گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش فناوری های انرژی الزامی است.

** این درس اختیاری برای دانشجویان همه گرایش هاست.

درسهای اختیاری گرایش انرژی و محیط زیست

شماره درس نام درس تعداد واحد
46380 انرژی و محیط زیست * 3
46381 کنترل آلودگی های محیط زیست 3
46382 مدل سازی و مهندسی محیط زیست 3
46383 ارزیابی فنی و اقتصادی محیط زیست 3
46384 بازیافت انرژی پسماندها 3
46385 تصفیه فاضلاب و انرژی 3
46381 انرژی و تغییر اقلیم 3

 * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش انرژی و محیط زیست الزامی است.


درسهای اختیاری مشترک همه گرایش ها
دانشجویان تمام گرایش ها می توانند دروس اختیاری باقیمانده خود را از میان درس های مشترک زیر اخذ کنند.
شماره درس نام درس تعداد واحد
46392 تحلیل کلان داده در سیستم های انرژی  3
46332 سیستم های هوشمند 3
46375 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی 3
46393 یادگیری تقویتی در سیستم های انرژی  3
46394 محاسبات کوانتومی در سیستم های انرژی  3
46371 آزمایشگاه ممیزی انرژی 1

 

تبصره: دانشجویان کلیه گرایش ها می توانند با نظر استاد راهنما و تصویب گروه یک درس به ارزش 3 واحد در راستای موضوع پروژه از درسهای تحصیلات تکمیلی سایر دانشکده ها اخذ نمایند.

 4- پایان نامه کارشناسی ارشد

1-4- پروژه

 
دانشجویان موظف اند تا پایان نیمسال اول، استاد راهنما و زمینه پیشنهادی پایان نامه خود را انتخاب و به تصویب گروه مهندسی سیستمهای انرژی برسانند. همچنین دانشجویان   می بایستی تا قبل از پایان نیمسال دوم تحصیلی، پیشنهاد پروژه تفصیلی پایان نامه خود را به گروه مهندسی سیتمهای انرژی ارائه نمایند. دانشجویان آموزش محور به جای پروژه   می بایستی تا سقف 6 واحد از میان درس های دانشکده، درس های اختیاری خود را اخذ نمایند و یک درس سمینار یک واحدی را با موفقیت بگذرانند.

 پایان نامه کارشناسی ارشد
شماره درس نام درس تعداد واحد
46002 پایان نامه کارشناسی ارشد 6

در افق سند چشم­ انداز جمهوری اسلامی، جامعه ایرانی،جامعه ­ای برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری ومتکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، هدف­ گذاری شده است.در نقشه جامع علمی کشور که برای تحقق اهداف سند چشم ­انداز تنظیم شده است، ضرورت توسعه علوم و فناوری‌های نوین و نافع، متناسب با نیازها و اولویت‌های کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

فناوری هسته ای یکی از پیشرفته ترین فناوری های عصر حاضر است. این فناوری نه تنها می تواند از طریق تولید انرژی الکتریکی در اقتصاد کشور نقش ایفاء کند، بلکه محصولات دیگر آن نظیر رادیو ایزوتوپها و سیستم های تصویر برداری و رادیوگرافی جزء جدایی ناپذیرِ بسیاری از فناوریهای جدید در حوزه­ های مختلف صنعت،کشاورزی و پزشکی هستند.

در حال حاضر نزدیک نیم قرن از تاسیس اولین سایت هسته ای کشور (راکتور امیر آباد) می گذرد.طی این مدت فناوری هسته ای ایران دچار تحول چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی گردیده است.امروزه ایران دارای مجموعه متنوعی از امکانات و سایت های هسته ای نظیر راکتورها، شتاب دهنده ها، تاسیسات فرآوری اورانیم، کارخانه های غنی سازی، کارخانه تولید آب سنگین ، و تاسیسات تولید رادیو ایزوتوپ می­ باشد.

با توجه به توسعه صنایع مرتبط با فناوری هسته­ ای، تربیت و تامین متخصصین متعهد و خلاق برای پاسخگوی به نیازهای روزافزون این صنایع ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر با توجه به پیچیدگی، تنوع و ماهیت فرا رشته­ ای فناوری هسته­ ای، آموزش پژوهشگران مربوطه فراتر از ساختار دوره های کارشناسی ارشد بوده ولازم است دوره های دکتری متناسبی برای تربیت متخصصین مورد نیاز در سطوح عالی ایجاد شوند. لذا، دوره تحصیلات تکمیلی مهندسی هسته ­ای با پذیرش دانشجویان در گرایش ­های راکتور، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها و پرتوپزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و پذیرش دانشجویان در  گرایش­های راکتور، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها در دانشکده مهندسی انرژی برقرار است.

دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای
دانلود

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد

1-تعریف و هدف

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای مجموعه ای است شامل دروس نظری و عملی جهت تربیت متخصصین هسته ای. این دوره آموزشی در 2 سال (4 نیمسال) و در چهار گرایش مهندسی راکتور، چرخه سوخت هسته ای، کاربرد پرتوها و مهندسی پرتوپزشکی ارایه می شود. 

2- نقش و توانایی

دانش آموختگان این دوره زمینه ­های تخصصی لازم جهت احراز مسولیت­ های زیر را کسب خواهند نمود:

 • توانایی شبیه سازی و انجام محاسبات مربوط به طراحی راکتورهای هسته­ای
 • توانایی تحلیل ایمنی راکتورهای هسته­ ای
 • توانایی انجام محاسبات حفاظت در برابر پرتو و آشکارسازی پرتوها
 • انجام پروژه های مربوط به کاربرد پرتو در صنایع مختلف همچون هسته ای، نفت، گاز و …
 • انجام پروژه های مربوط به چرخه سوخت هسته­ ای
 • مدیریت پسماند سوخت هسته­ ای
 • توانایی شبیه سازی دستگاه پرتوپزشکی و ارائه پروتکل های استفاده بهینه از این دستگاه ها جهت بکارگیری در مراکز پزشکی
 • توانایی طراحی درمان به کمک پرتو و انجام محاسبات دزیمتری مربوط به آن

3- طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال (4 نیمسال) است. نظام آموزشی آن نیمسال – واحدی، دوره تدریس هر نیمسال مطابق تقویم آموزشی دانشگاه درحال حاضر 16 هفته خواهد بود.

4- تعداد واحدهای درسی و پژوهشی

تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی برای گرایش های مختلف مهندسی هسته­ای  به شرح زیر است:

 • گرایش مهندسی راکتور

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 31 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                    

دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق                                             3 واحد

دانشجویان با مدرک کارشناسی فیزیک (گرایش هسته ای)                          3 واحد
دانشجویان با مدرک کارشناسی فیزیک (سایر گرایش ها)                             6 واحد
دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی              3 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                                  16 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                               9 واحد

  پروژه                                                                                                6 واحد
تبصره 1: دانشجویان آموزش محور به جای گذراندن 6 واحد پروژه، 6 واحد درسی از دروس ارائه شده در گروه را می گذرانند. همچنین درس سمینار برای این دانشجویان اجباری می باشد.


گرایش مهندسی چرخه سوخت

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 30 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                                               

دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی شیمی                                      3 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                               15 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                           9 واحد

  پروژه                                                                                             6 واحد

 • گرایش کاربرد پرتوها

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 31 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                     
 
 
دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق                                       3 واحد

   درس های تخصصی اصلی                                                              16 واحد

   درس های تخصصی اختیاری                                                           9 واحد

   پروژه                                                                                            6 واحد

 • گرایش مهندسی پرتوپزشکی

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 29 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                    

 
دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق                                          6 واحد

  دانشجویان با مدرک کارشناسی فیزیک (هسته­ ای)                                   3 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                                   14 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                                9 واحد

  پروژه                                                                                                 6 واحد

تبصره 1: دانشجویان آموزش محور به جای گذراندن 6  واحد پروژه ،6 واحد درسی از دروس ارائه شده در گروه را می گذرانند. همچنین درس سمینار برای این دانشجویان اجباری می باشد.                                         

4-1- دروس جبرانی

اگر دانشجویی تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده باشد، موظف است به تشخیص گروه مهندسی هسته ­ای کمبود واحدهای درسی خود را جبران کند که در گرایش­های مختلف متناسب با رشته دوره کارشناسی می­تواند متفاوت باشد.

5- شرایط پذیرش

5-1- دوره­ های کارشناسی قابل قبول

دانشجویان کارشناسی­ ارشد مهندسی هسته­ ای از طریق آزمون سراسری از بین دانش ­آموختگان کلیه گرایش­های دوره کارشناسی رشته های مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، و فیزیک انتخاب می­شوند.

5-2- آزمون ورودی

آزمون ورودی سراسری به صورت کتبی از دروس پایه و اصلی دوره کارشناسی به عمل می­آید. پذیرش در سایر قالب­ها تابع شرایط و ضوابط دانشگاه است.

5-3- زبان انگلیسی

آشنایی با زبان انگلیسی علمی به نحوی که دانشجو بتواند به سهولت از متون علمی آن زبان استفاده نماید، ضروری است.

برنامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش­های مصوب رشته سیستم­های انرژی عبارتند از: مهندسی راکتور، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها و مهندسی پرتوپزشکی. در ادامه، دروس جبرانی، تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری مربوط به هر گرایش ارائه می­شود:

 • گرایش مهندسی راکتور


الف) درس های جبرانی :

شماره درس نام درس تعداد واحد
46501

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

1
46507

فیزیک هسته ای کاربردی

2
28416

کنترل اتوماتیک

3

ب) درس های تخصصی اصلی:

شماره درس نام درس تعداد واحد
46511

آزمایشگاه راکتور

1
46517

فیزیک بهداشت

3
45510

فیزیک راکتور 1

3
46512

فیزیک راکتور2

3
46513

انتقال حرارت هسته ای

3
46514

  فناوری نیروگاههای هسته ای

3

 ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

شماره درس نام درس تعداد واحد
46537

فیزیک راکتور پیشرفته

3
46532

دینامیک راکتورهای هسته ای

3
46632 انتقال حرارت هسته ای پیشرفته 3
46536

اقتصاد انرژی هسته ای

3
46538

فیزیک راکتورهای سریع زاینده

3
46530

ایمنی راکتورهای هسته ای

3
46550

مواد هسته ای

3
46516

چرخه سوخت هسته ای

3
46580

فیزیک راکتورهای گداخت

3
46515

حفاظ سازی

3
46531

مباحث پیشرفته در ایمنی هسته ای

3
46525

محاسبات عددی پیشرفته

3
46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3
46631

مدیریت سوخت هسته ای

3
46570

روشهای آنالیز هسته ای

3
46539

نظریه ترابرد و فرآیندهای تصادفی

3
 • گرایش چرخه سوخت
الف) درس های جبرانی:
شماره درس نام درس تعداد واحد

46507

فیزیک هسته ای کاربردی

2
46501

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

1
ب) درس های تخصصی اصلی:
شماره درس نام درس تعداد واحد

46516

چرخه سوخت هسته ای  1

3
46517

فیزیک بهداشت

3
46510

فیزیک راکتور 1

3

46552

چرخه سوخت هسته ای 2

3
46546

طراحی راکتور پیشرفته

3
ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.
شماره درس نام درس تعداد واحد
46540

جداسازی ایزوتوپی

3
46544

فراوری اورانیوم

3

46542

طراحی و ساخت سوخت هسته ای

3
46525

محاسبا ت عددی پیشرفته

3
46543

پسمانداری هسته ای

3

46549

پسمانداری هسته ای  پیشرفته

3
46641

مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی هسته ای 

3
Tet
46541

شیمی و فرایند تولید رادیو ایزوتوپ

3
46536

اقتصاد انرژی هسته ای

3
46550

مواد هسته ای

3
46547

مباحث ویژه درطراحی تجهیزات فرآیندی خاص

3
 • گرایش کاربرد پرتوها

الف) درس های جبرانی :
شماره درس نام درس تعداد واحد
46507

فیزیک هسته ای کاربردی

2
46501

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

1

ب) درس های تخصصی اصلی:

شماره درس نام درس تعداد واحد

46517

فیزیک بهداشت

3
46563

شتاب دهنده ها و کاربرد آنها

3
46524

کاربرد پرتوها و رادیو ایزوتوپها

3
46510

فیزیک راکتور 1

3
46522

آشکار سازی ودزیمتری

3
46523

آزمایشگاه آشکار سازی ودزیمتری

1

ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

شماره درس نام درس تعداد واحد
46561

الکترونیک هسته ای

3
46515

حفاظ سازی

3
28776

محاسبات عددی پیشرفته

3
46520

دستگاههای پرتوپزشکی

3
46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3
46570

روشهای آنالیز  هسته ای

3
46571

محاسبات ترابرد پرتوها

3
46567

آشکار سازی و دزیمتری پیشرفته

3
46573

مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها

3
 • گرایش مهندسی پرتوپزشکی

الف) درس های جبرانی :

شماره درس نام درس تعداد واحد

46500

فیزیک هسته ای  2
46501

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

1

25725

فیزیولوژی و آناتومی

3

ب) درس های تخصصی اصلی:

شماره درس نام درس تعداد واحد
46517

فیزیک بهداشت

3

46520

دستگاههای پرتوپزشکی

3
46521

کارآموزی دستگاههای پرتوپزشکی

1
46522

آشکار سازی ودزیمتری

3
46523

آزمایشگاه آشکار سازی ودزیمتری

1
46515

حفاظ سازی

3

ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

شماره درس نام درس تعداد واحد
46561

الکترونیک هسته ای

3
28776

محاسبات عددی پیشرفته

3
46564

طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی

3
46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3
46563

شتابدهنده ها و کاربرد آنها

3
46524

کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها

3
46571

محاسبات ترابرد پرتوها

3
46567

آشکار سازی و دزیمتری پیشرفته

3
46573

مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها

3
46560

ابزار دقیق مهندسی پرتو پزشکی

3
46562

سیستم های تصویرگر پزشکی

3

 لازم به توضیح است که دروس که با کد درس غیر از 46 شروع می­شوند، توسط دانشکده های غیر از مهندسی انرژی ارائه می­شوند.

پروژه:

دانشجویان موظف هستند تا پایان نیمسال اول، استاد راهنما و زمینه پیشنهادی پایان­ نامه خود را انتخاب و به تصویب گروه مهندسی هسته­ ای برسانند. همچنین دانشجویان باید تا قبل از پایان نیمسال دوم تحصیلی، پیشنهاد پروژه تفصیلی پایان­ نامه خود را به گروه مهندسی هسته ­ای ارائه کنند. دانشجویان آموزش محور به­ جای پروژه باید تا سقف 6 واحد از میان درس­های دانشکده، درس اختیاری خود را اخذ نمایند.

1- هدف

هدف از دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای تربیت افرادی است که با در دست داشتن جدید ترین مبانی آموزشی، و یادگیری روش های پیشرفته پژوهشی بتوانند بتوانند با نوآوری در رفع نیاز های کشور و گسترش مرز های دانش در رشته مهندسی انرژی هسته ­ای موثر بوده و به یافته ­های تازه­ ای در جهان دانش دست یابند.

  به طور خلاصه توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ­ای عبارت است از:

 • توسعه مرزهای دانش در زمینه­ های “مهندسی راکتور”، “چرخه سوخت و مواد هسته­ای” و “کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ­ها”.
 • کاوش علمی و ارائه شیوه های اجرایی به منظور استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات صنعت هسته ای کشور  و کاهش مخاطرات ناشی از بکار گیری مواد پرتوزا و دفع پسماند .

2- زمینه های پژوهشی

زمینه های پژوهشی دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای عبارتند از: “مهندسی راکتور” ، “چرخه سوخت و مواد هسته­ای” و “کاربرد پرتوها و  رادیوایزوتوپها”

2-1- مهندسی راکتور

راکتور اتمی سیستمی با فناوری پیچیده است که در آن امکان انجام واکنش زنجیری شکافت به صورت کنترل شده  وجود دارد. راکتورهای اتمی ممکن است برای تولید انرژی الکتریکی (راکتورهای قدرت) ویا برای سایر کاربردهای هسته ­ای طراحی و ساخته شوند. زمینه پژوهشی مهندسی راکتور شامل حوزه ­های اصلی زیر است .

 • بهینه یابی محاسبات طراحی نوترونیک و دینامیک راکتور
 • بهینه یابی محاسبات ترموهیدرولیک راکتور
 • توسعه روش های نرم افزاری و محاسباتی برای تحلیل نوترونیکی و دینامیکی راکتور
 • توسعه روش های نرم افزاری و محاسباتی برای تحلیل ترموهیدرولیکی راکتور
 • کنترل و تنظیم قدرت در سطح نیروگاهها
 • ارزیابی ایمنی راکتور به روش های یقینی و احتمالاتی
 • بهینه یابی مدیریت سوخت در راکتور
 • طراحی مفهومی راکتورهای نمونه (Pilot) قدرت و تحقیقاتی برای کاربردهای مختلف پژوهشی و تولید رادیوایزوتوپها

2-2- چرخه سوخت و مواد هسته ای

تولید انرژی در راکتورهای اتمی هنگامی امکان پذیر است که سوخت مصرفی، و مواد مورد نیاز برای ساخت بدنه و اجزاء داخلی راکتور در دسترس باشند. مواد مورد استفاده در راکتورها لازم است دارای خلوص بالا و یا حاوی ایزوتوپهای خاص باشند که این امر پیچیدگی فرآیندهای تولید آنها را در پی دارد. به طور کلی در ارتباط با  زمینه پژوهشی چرخه سوخت و مواد هسته­ای حوزه­های اصلی زیر را می توان شناسایی نمود:

 • فناوری استخراج اورانیم و توریم از معادن مربوطه و یا به عنوان محصول جانبیِ از فرآیند تولید سایر مواد
 • بهینه سازی فرآیندهای موجود و ابداع فرآیندهای جدید برای تبدیل کنسانتره خروجی از معادن به موادی همچون هگزا فلورایداورانیم(UF6) و یا دی اکسید اورانیم(UO2)
 • غنی سازی اورانیم
 • تولید آب سنگین
 • جداسازی ایزوتوپی سایر عناصر مهم در صنعت هسته ای
 • ساخت قرصهای سوخت برای راکتور
 • تولید فلز زیرکونیم و ساخت غلاف میله های سوخت
 • بازفراوری سوخت
 • مدیریت پسماندهای رادیوآکتیو و فرآیندهای شیمیایی مربوطه به دفع نهایی آنها 

2-3-  کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ­ها

حوزه پژوهشی کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها را شاید بتوان وسیع ترین حوزه در میان رشته های مهندسی هسته ای دانست. چرا که این رشته کاربرد تکنیک ها و مواد هسته ای در سایر زمینه های علمی و مهندسی که تعداد آنها بسیار زیاد است را جستجو می کند.  بعلاوه هر روز کاربردهای جدید بر این مجموعه متنوع افزوده می شود. باوجود تنوع موضوعات، می توان زمینه های زیر را به عنوان بعضی از مهمترین حوزه های پژوهش در این زمینه یاد کرد:

 • فناوری تولید و خالص سازی رادیوایزوتوپهای مهم و پرکاربرد
 • فناوری شتاب دهنده های کوچک نظیر شتاب دهنده های بیمارستانی، و غیره
 • فناوری شتاب دهنده های بزرگ که برای مباحث بنیادی فیزیک بکار می روند
 • مباحث مربوط به حفاظ سازی پرتوها در مراکز درمانی و کلیه نقاطی که با پرتو یونیزان سرو کار دارند
 • تکنیکهای تست غیرمخرب قطعات صنعتی (رادیوگرافی صنعتی، توموگرافی گاما و غیره)
 • آنالیز برخط (On line) ترکیب شیمیایی مواد در خط تولید سیمان، اندازه گیری ضخامت صفحات فلزی درحین نورد و موارد مشابه آنها
 • پرتودهی مواد غذایی فاسد شدنی و نیز سترون سازی وسایل تولید شده پزشکی نظیر سرنگها و غیره
 • تکنیکهای چاه پیمایی هسته ای برای کشف نفت خام وگاز و تعیین پارامترهای زمین شناسی و نیز کاربرد تریتیم برای اندازه گیری میزان منابع آب زیر زمینی
 • تکنیک های ردیابی و آشکار سازی مکانیزم فرآیندها، نظیر بررسی میزان خوردگی و سایش قطعات خودرو و نیز نحوه عملکرد روغن موتور
 • استفاده از پرتو برای شناسایی مواد انفجاری و سایر موارد در فرودگاهها و سایر مراکز حساس
 • تکنیک های سالیابی و تحول عنصری در مطالعات باستان شناسی

3- شرایط پذیرش دانشجو

دانشجویان دکترای مهندسی هسته ای از طریق آزمون و مصاحبه مطابق آئین­نامه دوره دکترای دانشگاه ترجیحا از میان دانش­ آموختگان کارشناسی ارشد رشته­ های مهندسی هسته­ ای انتخاب می­شوند.

4- طول دوره و شکل نظام

مدت مجاز تحصیل در دوره دکترا 8 نیم­سال است. نظام آموزشی آن نیمسال – واحدی، دوره تدریس هر نیمسال مطابق تقویم آموزشی دانشگاه درحال حاضر 16 هفته خواهد بود.

دوره دکتری مهندسی هسته ای دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی (تدوین رساله) است:

 • مرحله آموزشی از زمان پذیرفته ­شدن در امتحان ورودی آغاز و به امتحان جامع ختم می­شود.
 • مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد.

5- مرحله آموزشی

دوره دکترای مهندسی سیستم ­های انرژی از 18 واحد درس­های تخصصی و 18 واحد پایان­ نامه تشکیل شده است. بنابراین مجموع واحدهای دوره 36 واحد است. ساختار دوره به شرح زیر است:

درس­های تخصصی                                                             18 واحد (با تشخیص استاد راهنما و تصویب گروه)

پایان نامه                                                                               24 واحد

جمع                                                                                     42 واحد

6- آزمون جامع

امتحان جامع شامل بخش­های کتبی وشفاهی است. محورهای امتحان جامع عبارتند از:

زمینه اول: محاسبات عددی پیشرفته (اجباری  برای کلیه دانشجویان)

زمینه دوم: کدهای محاسبات هسته ای (گرایش راکتور)، آشکارسازی و دزیمتری (گرایش کاربرد پرتوها)، چرخه سوخت ( گرایش چرخه سوخت) (اجباری  برای کلیه دانشجویان)

زمینه سوم: دو درس از درس­های دانشکده در زمینه رساله دوره دکتری با پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه

زمینه چهارم: با پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه

7- مرحله تدوین رساله

دانشجویان بعد از تصویب زمینه کلی تحقیقاتی خود می‏توانند فعالیت‏های پژوهشی خود را آغاز نمایند. دانشجویانی که در آزمون جامع پذیرفته می‏شوند، در مرحله تدوین رساله ثبت‏نام می‏کنند. تعداد کل واحدهای پژوهشی که دانشجو در مرحله تدوین رساله اخذ می‏کند 18 واحد است. گذراندن درس­های سمینار 1 و سمینار 2 به ارزش صفر واحد برای دانشجویان ورودی 94 به بعد الزامی است.

8- دروس مرحله آموزشی دوره دکتری

الف)هر دانشجو موظف است تا پایان مرحله آموزشی، حداقل 2 درس از 4 درس جدول 1 را به عنوان دروس اصلی بگذراند.

ب) هر دانشجو باید با توجه به زمینه پژوهشی خود و نظر استاد راهنما، مابقی درسها را تا سقف 18 واحد از دروس مندرج در جدول مربوط به زمینه پژوهشی خود (یکی از جداول 2 ، 3 و یا 4) انتخاب و به عنوان دروس اختصاصی زمینه پژوهشی خود بگذراند.

ج) دانشجو می تواند با نظر استاد راهنما و تصویب گروه، حداکثر دو درس به ارزش 6 واحد در راستای موضوع پروژه اش از درسهای سایر زمینه­ های پژوهشی مهندسی انرژی هسته ای و یا درسهای تحصیلات تکمیلی سایر دانشکده ها اخذ کند.

د) در هر جدول از جداول دروس اختصاصی، یکدرس ستاره دار مشخص شده است که اخذ آن برای دانشجویان زمینه پژوهشی مربوطه اجباری است.

جدول 1. درس­های اصلی دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای

شماره درس نام درس تعداد واحد
46534

کدهای محاسبات هسته ای

3
46567

آشکار سازی و دزیمتری پیشرفته

3
46548

رادیو شیمی پیشرفته

3
28416

محاسبات عددی پیشرفته

3

جدول 2. درس­های اختصاصی زمینه پژوهشی مهندسی راکتور

شماره درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز

46533

دینامیک راکتورهای هسته ای پیشرفته*

3 46532

46537

فیزیک راکتور پیشرفته

3 46512
46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3 46500

46331

قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک

3 -
46631

مدیریت سوخت هسته ای

3 46510
46630

سیستم های پیشرفته تولید انرژی هسته ای

3

46514

46538

فیزیک راکتورهای سریع زاینده

3 46510
46332

سیستم های هوشمند

3 -
46539

نظریه ترابرد و فرآیند های تصادفی

3 46512
46532

دینامیک راکتورهای هسته ای

3 46510
46531

ایمنی هسته ای پیشرفته

3 46530

جدول 3. درسهای اختصاصی زمینه پژوهشی چرخه سوخت و مواد هسته ای

شماره درس نام درس تعداد واحد Head

46540

جداسازی ایزوتوپی*

3 46516
46543 پسمانداری 3 46516
46550

مواد هسته ای

3

 46510- 46516

46547

مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی

3 -
46542

طراحی و ساخت سوخت هسته ای

3

46516

46551

مواد هسته ای پیشرفته

3 46550
46549

پسمانداری پیشرفته

3

46543

46541

شیمی و فرآیند تولید رادیو ایزوتوپ

3 46500

جدول 4. درسهای اختصاصی زمینه پژوهشی کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ­ها

شماره درس نام درس تعداد واحد Head
46573

مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها *

3 46524
46561

الکترونیک هسته ای

3 46522

46515

حفاظ سازی

3 46517
46570

روشهای آنالیز هسته ای

3 46522
46563

شتاب دهنده ها  و کاربرد آنها

3 46500
46572

مباحث پیشرفته در شتاب دهنده ها

3 46563
46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3 46500

46571

محاسبات ترابرد پرتوها

3 46500
46574

تست های غیر مخرب

3 46500

46541

شیمی و فرآیند تولید رادیو ایزوتوپ

3 46500

تبصره 1)در موارد خاص،  با نظر موافق استاد راهنما و تصویب گروه دانشجو می تواند درس ستاره دار از جدول دروس اختصاصی خود را اخذ نکند. 

 تبصره 2) در صورتیکه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد یک یا چند درس از دروس اصلی دوره (از جدول 1) و یا درس ستاره دار (در جداول اختصاصی) را گذرانده باشد،  می تواند جایگزین این درسها را از بین سایر دروس زمینه پژوهشی خود با نظر استاد راهنما انتخاب کند.

سایر مقررات دوره، مطابق آئین ­نامه دوره دکترای دانشگاه است.

1- نظام آموزشی:

برنامه آموزشی دکتری مهندسی سیستم­های
انرژی مجموعه­ای هماهنگ است شامل درس­های نظری، کاربردی و آزمایشگاهی برای تربیت کارشناسان آزموده برای طراحی، توسعه، مدیریت و بهره­برداری از سیستم­های استخراج، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی.
دوره دکتري مهندسي سيستم­هاي انرژي از 18 واحد آموزشی و 18 واحد رساله تشکيل شده است. ساختار دوره به شرح زير است:

درس­های جبرانی

حداکثر 9 واحد

درس­های تخصصی

18 واحد

رساله

18 واحد

جمع

36 واحد


درس­های جبرانی، درس‌هایی هستند که دانشجو آنها را با کیفیت مناسبی در دوره­های قبل نگذرانده و یا گذراندن آنها برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو در سال اول دوره تحصیلی با تصویب گروه آموزشی ضروری است.

2- زمینه پژوهشی:

دوره دکتری رشته مهندسی سیستم­های انرژی دارای سه زمینه پژوهشی به شرح زير است:
مدلسازی انرژی
انرژی و محیط ­زیست
فناوری­های انرژی

3- درس های دوره:


3-1- درس­های اصلــی

برای افزایش انعطاف و در عین حال برنامه‌ریزی لازم برای ارائه درس‌های با کیفیت بین رشته‌ای متناسب با نیازهای پژوهشی در مقطع تحصیلی دکتری، لازم است دانشجویان با تایید استاد راهنما دو درس از درس‌های تخصصی جدول زیر را با موفقیت بگذارنند.

شماره درس

نام درس

واحد

46316

مدلسازی انرژی پیشرفته

3

46392

تحلیل کلان داده در سیستم­های انرژی

3

46375

بهینه­سازی کاربردی در سیستم­های انرژی

3


برای اینکه گروه‌های آموزشی، بتوانند انعطاف مناسب و برنامه‌ریزی لازم برای ارائه درس‌های با کیفیت بین رشته‌ای داشته باشند و دانشجویان دکتری در زمینه­های اصلی رشته مهندسی سیستم­های انرژی شناخت و مهارت لازم را کسب کرده باشند، لازم است همه دانشجویان با تایید استاد راهنما دو درس از این درس‌ها را با موفقیت بگذارنند.

شماره درس

نام درس

واحد

46331

قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک

3

46344

تبدیل انرژی پیشرفته

3

46380

انرژی و محیط ­زیست

3

46333

بهینه­ سازی جریان انرژی

3


3-2- درس­های تخصصی اختیاری

1-2-3- درس­های تخصصی زمینه مدلسازی انرژی
با توجه به چالش‌های توسعه بخش انرژی، درک و پیش‌بینی رفتار سیستم‌های انرژی بسیار حائز اهمیت است. درس‌های زمینه مدلسازی انرژی به دانشجویان کمک می‌کنند تا با مفاهیم پایه‌ای مدلسازی آشنا شوند و بتوانند مدل‌های کاربردی برای سیستم‌های انرژی طراحی و تحلیل کنند. فراگیری این دروس به دانشجویان کمک می‌کند تا در آینده به عنوان متخصصان انرژی در صنعت، تحقیق و توسعه و سیاست‌گذاری فعالیت کنند.

شماره درس

نام درس

واحد

46336

تحلیل در فضای چندحاملی انرژی

3

46334

امنیت انرژی

3

46335

روش­های احتمالاتی در سیستم­های انرژی

3

46361

اقتصاد منابع پایان­ پذیر

3

46371

آزمایشگاه ممیزی انرژی

1

46373

کارایی انرژی در تأسیسات حرارتی

3

46374

بهینه­ سازی انرژی الکتریکی

3

46390

سیاست­گذاری انرژی

3

46391

آینده­ پژوهی در انرژی

3


3-2-2- درس­های تخصصی زمینه انرژی و محیط­ زیست

درس‌های این زمینه در سه دسته درس‌های تحلیلی، راه‌حل‌محور و اجرایی و مهارتی ارائه شده است:

 1. درس‌های تحلیلی: « انرژی و تغییر اقلیم»

 2. درس­های راه­ حل محور: «بازیافت انرژی از پسماندها»

شماره درس

نام درس

واحد

46384

بازیافت انرژی از پسماندها

3

46381

انرژی و تغییر اقلیم
 

3
 

3-2-3-درس­های تخصصی زمینه فناوری­های انرژی

این درس‌ها در دو زمینه فناوری‌های سخت و فناوری‌های نرم (انرژی و فناوری اطلاعات) ارائه شده‌اند. درس‌های مربوط به زمینه فناوری‌های سخت شامل «تبدیل انرژی پیشرفته»، «فناوری­های تبدیل و ذخیره­سازی انرژی»، «سیستم­های انرژی خورشیدی»، «فناوری پیل­های سوختی»، «فناوری­های نیروگاه­های باد»، «طراحی سیستم­های تولید همزمان» و «ممیزی انرژی در صنایع» است. درس­هایی نظیر «یادگیری تقویتی در سیستم‌های انرژی» و «سیستم‌های هوشمند» به کاربرد فناوری‌های نرم در مهندسی سیستم‌های انرژی می‌پردازند.

شماره درس

نام درس

واحد

46341

فناوری­های تبدیل و ذخیره ­سازی انرژی

3

46342

سیستم­های انرژی خورشیدی

3

46343

هیدروژن و پیل‌های سوختی

3

46346

فناوری­های نیروگاه­های باد

3

46345

طراحی سیستم­های تولید همزمان

3

46377

ممیزی انرژی در صنایع

3

46372

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

3

46393

یادگیری تقویتی در سیستم­های انرژی

3

46332

سیستم­های هوشمند

3

46364

محاسبات کوانتمی در سيستم­های انرژی

3


تبصره:
دانشجویان می‌توانند با تأیید استاد راهنما و تصویب گروه، حداکثر دو درس به ارزش 6 واحد مازاد بر 18 واحد موظفی (بدون پرداخت هزینه) در راستای موضوع پروژه از درس‌های تحصیلات تکمیلی سایر گروه‌ها و یا دانشکده‌ها اخذ کنند.

  
4- رساله دکتری


دانشجویان موظف ­­اند تا پایان نیسمال اول، استاد راهنما و زمینه پیشنهادی رساله خود را انتخاب و به تصویب گروه مهندسی سیستم­های انرژی برسانند. همچنین دانشجویان می­­بایستی در پایان نیمسال سوم تحصیلی، پس از اخذ شرایط در آزمون جامع شرکت نمایند.

4 زمینه آزمون جامع شامل:

زمینه اول: برنامه ­ریزی ریاضی
زمینه دوم: تحلیل سیستم­های انرژی و مدلسازی انرژی 
زمینه سوم: دو درس با تأیید گروه مرتبط با زمینه پژوهشی
زمینه چهارم: در اختیار استاد راهنما
شروط شرکت دانشجویان در آزمون جامع:
1) گذراندن تعداد دو سوم واحدهای درسی موظف با معدل حداقل 17یا گذراندن 18 واحد آموزشی با معدل حداقل 16.
2) احراز حدنصاب لازم در یکی از آزمونهای زبان خارجی. 3) ثبت­نام در درس امتحان جامع در موعد مقرر.

سایر مراحل آموزشی:

1) اخذ درس دستیار آموزشی در سه ترم در طول دوره تحصیلی.
2) اخذ درس پیشنهاد پژوهشی در نیمسال چهارم.
3) پس از موفقیت در دفاع از پیشنهاد پژوهشی، تعریف الکترونیکی موضوع رساله دکتری.
4)  ثبت نام در درس رساله در نیمسال پنجم و حداقل سالی یکبار ارائه سمینار و گزارش پیشرفت رساله.

تا زمان دفاع نهایی دانشجو موظف است هر نیمسال تحصیلی در درس رساله ثبت­ نام نماید.

جزئیات بیشتر درخصوص اهداف و چارچوب دوره دکتری مهندسی سیستم­های انرژی در  وبگاه دانشکده مهندسی انرژی، همچنین جزئیات قوانین و مقررات یکپارچه دوره دکتری در قالب آیین­ نامه دوره دکتری دانشگاه صنعتی شریف در تارنمای معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابل دسترسی است.

 

دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره دکتری رشته مهندسی سیستم های انرژی
دانلود

دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی برای اطلاع از رساله های انجام شده دکتری رشته مهندسی سیستم های انرژی می توانند با نام کاربری و رمز ورود خود به سامانه آسمان وارد شده و فایل پایان نامه ها را مشاهده کنند.