اطلاعیه نحوه ارسال فایل سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان ورودی 401

اطلاعیه نحوه ارسال فایل سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان ورودی 401

اطلاعیه نحوه ارسال فایل سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان ورودی 401 

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 401 می رساند، که تا روز دوشنبه (1402/08/29) فرصت دارند تا فایل پاورپوینت مربوط به ارائه خود را به اسم کامل خود به صورت فارسی نامگذاری کرده و از طریق پست الکترونیکی به آدرس زیر:

it_office@energy.sharif.edu

ارسال کنند.


- پس از ارسال ایمیل، ایمیل تایید برایتان ارسال نمی شود.
- به حجم فایل توجه شود که قابل ارسال با ایمیل باشد.
- از ارسال کامل ایمیل اطمینان حاصل کنیدبه صورتیکه دانلود فایل پیوست کامل انجام شده باشد.
- دقت شود پس از ارسال ایمیل، در پاسخ، ایمیلی مبنی بر وجود مشکل دریافت نکرده باشید.

لطفا سوالات مربوط به نحوه ارائه و زمانبندی را از دفتر گروه ها بپرسید