بازدید جناب آقای مهندس محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران از دانشکده مهندسی انرژی

بازدید جناب آقای مهندس محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران از دانشکده مهندسی انرژی

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی انرژی، امروز چهارشنبه تاریخ 1401/11/12، جناب آقای مهندس محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران  و تعدادی از معاونین سازمان، پس از بازدیدی که از دانشگاه صنعتی شریف داشتند، به همراه جناب آقای دکتر جلیلی، رییس دانشگاه، به دانشکده مهندسی انرژی   تشریف آوردند.

در نشستی با حضور اعضای شورای دانشکده ، جناب آقای دکتر وثوقی، رییس دانشکده، گزارشی از برنامه ها و   فعالیت های آموزشی دانشکده ارائه دادند. همچنین در این جلسه، بر ادامه همکاری و مساعدت سازمان انرژی اتمی در ارتقای سطح علمی دانشجویان نوورود و دانش آموخته دانشکده تاکید شد. در ادامه ی بازدید، جناب آقای مهندس اسلامی از آزمایشگاه های شبیه ساز رآکتور، آزمایشگاه فیزیک هسته ای، آزمایشگاه کاربرد پرتوها و ایزوتوپها ، آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری وآزمایشگاه پلاسمای کانونی دیدن کردند.