اطلاع رسانی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه در خصوص ایمیل آلوده به بدافزار

اطلاع رسانی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه در خصوص ایمیل آلوده به بدافزار

قابل توجه کاربران محترم


ایمیلی با عنوان «بسیار مهم (در حد کهکشان) - حتما بخوانید : جزوه روشنگرانه برای شما» از آدرس Iran jack@gispkk.com دریافت شده است که ظاهرا حاوی فایلهای آلوده است. پایین ایمیل هم قید کرده که ویروسی نیست و با avg تست شده و یک لینک با عنوان
Virus-free. www.avg.com هم فرستاده که آن هم به سایت gispkk-dot-yamm-track.appspot.com اشاره دارد. 


با سپاس
مرکز فناوری اطلاعات