گزارش هفتگی شنبه بیستم اسفند 1401 از نوسانات قیمت انرژی های تجدیدناپذیر و علل آن

گزارش هفتگی شنبه بیستم اسفند 1401 از نوسانات قیمت انرژی های تجدیدناپذیر و علل آن

11 Mar 2023
73

قیمتهای نفت هفته ی خود را با افت آغاز نمودند. این کاهش قیمت ناشی از بدبینی به رشد اقتصاد جهانی و انتظارات مبنی بر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و رشد ارزش دلار این کشور است. قیمتهای نفت در روز جمعه از پایداری نسبی برخوردار بود. برنت دریای شمال در بازار لندن به قیمت ۸۲٫۷۸ دلار هر بشکه امروز معامله گردید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز در بازار کاشینگ به قیمت هر بشکه ۷۶٫۶۸ دلار به فروش رسید. قیمت یک میلیون واحد حرارتی انگلیسی (بی تی یو) گاز طبیعی در بازار هنری هاب در آمریکای شمالی به ۲٫۴۳ دلار عرضه گردید.

دانلود فایل